Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής του ΓΕ.Λ. Κατούνας σε Θεσσαλονίκη- Κομοτηνή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Κατούνας

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 11-12-2019 έως 15-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη- Κομοτηνή

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Κατούνας