Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη εκδρομής πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Παναιτωλίου στη Βενετία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Παναιτωλίου και ΓΕ.Λ. Παναιτωλίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 28-11-2019 έως 3-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βενετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Παναιτωλίου και ΓΕ.Λ. Παναιτωλίου