Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Παλαίρου με Λ.Τ. στην αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο & Λ.Τ Παλαίρου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 31-1-2018 έως 1-2-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αθήνα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π. μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο & Λ.Τ Παλαίρου