Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 5ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου σε Θεσσαλονίκη- Βόλο - Πήλιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

5ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 10-12-2018 έως 14-12-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη – Βόλο -Πήλιο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου