Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου στην Ιταλία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 9-12-2018 έως 15-12-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ιταλία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου