Δείτε εδώ...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ Αγρινίου στη Γενεύη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 3-11-2018 έως 9-11-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ελβετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21-5-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου