Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Εσπερινού Γυμνασίου Μεσολογγίου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου με Λ.Τ.

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 27-4-2018 έως 29-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-4-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου με Λ.Τ.