Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη εκδρομής για Θέρμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

23-24/04/2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΡΜΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/04/2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ .pdf)ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ .pdf36 Kb