Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Εσπερινού Γυμνασίου Μεσολογγίου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εσπερινό Γ/σιο Μεσολογγίου με Λ.Τ.

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 27-4-2018 έως 29-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-03-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07:30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εσπερινό Γ/σιο Μεσολογγίου με Λ.Τ.