Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Εσπερινού Γυμνασίου Μεσολογγίου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εσπερινό Γ/σιο Μεσολογγίου με Λ.Τ.

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 27-4-2018 έως 29-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-03-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07:30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εσπερινό Γ/σιο Μεσολογγίου με Λ.Τ.