Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη διαμονής για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΕΚ Αγρινίου στην Ιταλία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΚ Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 17-4-2018 έως 02-05-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Ιταλία - Ρώμη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06-03-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΚ Αγρινίου