Δείτε εδώ...

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής του 6ο ΓΕΛ Αγρινίου στο Βόλο - Πήλιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

6ο ΓΕΛ Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 27-4-2018 έως 29-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βόλο - Πήλιο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

08-03-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6ο ΓΕΛ Αγρινίου