Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ο Γ/σίου Ναυπάκτου στο Πήλιο - Τρίκαλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 22-4-2018 έως 24-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πήλιο - Τρίκαλα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06-03-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο Γυμνασίου Ναυπάκτου