Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου στην Καρδίτσα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 3-3-2018 έως 4-3-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Καρδίτσα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22-2-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου