Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΕΠΑ.Λ. Μακρυνείας στη Κύπρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΑ.Λ. Μακρυνείας

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 7/3/2018 έως 21/3/2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Κύπρος

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9/2/2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΠΑ.Λ. Μακρυνείας