Δείτε εδώ...

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνάσιο Βόνιτσας σε Βεργίνα – Έδεσσα- Θεσσαλονίκη – Καστοριά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Βόνιτσας

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 8-3-2018 έως 11-3-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βεργίνα – Έδεσσα- Θεσσαλονίκη – Καστοριά

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29 Ιανουαρίου 2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Βόνιτσας