Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου-Λ.Τ. σε Βόλο-Πήλιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου- Λ.Τ.

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 19-4-2018 έως 21-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βόλος- Πήλιο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-1-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου- Λ.Τ.