Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

5ο Γυμνάσιο Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 22-2-2018 έως 24-2-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αθήνα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15-1-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.45 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5ο Γυμνάσιο Αγρινίου