Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Ε.Κ. Αγρινίου στη Γερμανία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ε.Κ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 13-3-2018 έως 18-3-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βερολίνο- Γερμανία

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15-1-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.