Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ε.Κ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 13-3-2018 έως 18-3-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βερολίνο- Γερμανία

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15-1-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.