Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου Γ/σίου Ναυπάκτου στην Καστοριά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 06/04/2017 ΕΩΣ 09/04/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/03/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00Μ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ