Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 27/03/2017 ΕΩΣ 30/03/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/04/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00Μ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ