Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου σε Ουρανούπολη- Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 27-4-2017 έως 30-4-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ουρανούπολη-Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20-3-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου