Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου Γ/σίου Αγρινίου στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 17/3/2017 ΕΩΣ 18/3/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΘΗΝΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02/03/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00Μ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ