Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη διδακτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Αγίου Κνσταντίνου στην Πάτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διδακτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 22-4-2016

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πάτρα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15-4-2016

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου