Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γ/σίου Γαβαλούς στην Πάτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ/ΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

21/04/2016

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΑΤΡΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/04/2016

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11:00ΠΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ