Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γσιου Φυτειών-Λ.Τ. στην Αθήνα.

Το  Γυμνάσιο Φυτειών-Λ.Τ. προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη   της  Α, Β΄ και Γ΄τάξης του  σχολείου στο Μουσείο της Ακροπόλεως στην αθήνα   στις  21-11-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γυμνάσιο Φυτειών- Λ.Τ   μέχρι την Τετάρτη  29-10-2014 και ώρα 10.00 π. μ.