Δείτε εδώ...

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

22.11.2018 - 15:00

Η προθεσμία λήγει σε...Countdown
expired


Link:
Περισσότερες πληροφορίες σχετικές μπορείτε να δείτε εδώ

Συνοπτική παρουσίαση του έργου 7EU-VET

      Επισυνάπτεται αναφορά του έργου 7EUVET, το οποίο είναι Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme), στο οποίο συμμετείχε το ΤΕΙ Κρήτης (Tμ. Μηχανολογίας, Ηράκλειο) και άλλες 6 χώρες και σκοπό είχε την προώθηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη μελέτη της διαχείρισης των συστημάτων τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της κατανόησης των συνδέσμων μεταξύ της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.