Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Διημερίδα προβληματισμού και προτάσεων για τη Δ/θμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση

 

     Σας επισυνάπτουμε τη Σύνοψη των εισηγήσεων με τα Συμπεράσματα της «Διημερίδας προβληματισμού και προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση», (Αθήνα,  21 & 22 Δεκεμβρίου 2012). Το συνημμένο κείμενο, μαζί με το Πρόγραμμα της Διημερίδας, τις πλήρεις Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις και παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://blogs.sch.gr/epal  στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.