Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Συνέντευξη Τύπου για την Αξιολόγηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Αρβανιτόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είναι κοινός τόπος πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα παρουσιάζει παθογένειες και στρεβλώσεις, αποτέλεσμα αδράνειας πολλών ετών.

Κάθε χρόνο γίνεται αγώνας δρόμου για να έχουν οι μαθητές όλα τα βιβλία, τα σχολικά εγχειρίδια, για να καλυφθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες, εκεί όπου υπάρχουν υπεράριθμοι καθηγητές, και σε άλλα όπου υποαπασχολούνται, την ώρα που υπάρχουν νεόδμητα σχολεία που είναι άδεια και σχολεία παλιά που στοιβάζουν μαθητές.

Σε όλες του λοιπόν τις εκφάνσεις το υπάρχον σύστημα δεν έχει αξιολογηθεί.

Όπως δεσμευτήκαμε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, μετά από 30 χρόνια προχωράμε σε μία διαδικασία αξιολόγησης υποδομών, διαδικασιών, βιβλίων και εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό συστήνουμε μία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία θα λάβει υπόψη της την διεθνή εμπειρία,  προσαρμοσμένη στην ελληνική εμπειρία, προχωράμε σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, αλλά κυρίως δημιουργούμε ένα καθολικό πεδίο έρευνας και συμμετοχής των 156.812 μονίμων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών σε αυτή την διαδικασία, μέσα από τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τη μέθοδο και τον φορέα αξιολόγησης.»

Ο Υπουργός επεσήμανε ό,τι «η αξιολόγηση είναι μια συνεχής, αέναη διαδικασία. Αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε και θα το διασφαλίσουμε, είναι η αξιολόγηση να γίνεται με ένα τρόπο αδιάβλητο και αντικειμενικόΚαι αυτό μπορεί για παράδειγμα, να γίνει από μια Αρχή, όπως θεσμοθετήσαμε την Αρχή για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), από μία ανάλογη Αρχή, η οποία θα διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας.»

Όπως σημείωσε ο κ. Αρβανιτόπουλος «Η διαδικασία, θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, προκειμένου εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Κάλεσε δε την Εκπαιδευτική Κοινότητα να συμμετέχει μαζικά στη διαδικασία αυτή.»

Παράλληλα προσδιόρισε πως «Στόχος είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες του συστήματος, καθώς και να εξοπλιστούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα «επιμορφωτικά» εργαλεία για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση δεν συνδέεται με απολύσεις, αλλά με τα κίνητρα βελτίωσης του κοινωνικού έργου που παρέχουν. Χωρίς την αξιολόγηση δομών, διαδικασιών, στελεχιακού δυναμικού δεν μπορείς να προχωρήσεις σε βελτιώσεις,  δεν μπορείς να καταγράψεις και να αποτυπώσεις τα προβλήματα, για να μπορέσεις να δώσεις λύσεις  και να προχωρήσεις στην αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Την ώρα που όλα στην κοινωνία επαναπροσδιορίζονται και αξιολογούνται, δε θα αξιολογηθούν, όσοι αξιολογούν τα παιδιά μας;¨»

Για το σχετικό δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για την απόφαση σχετικά με τη "Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάθεση πρότασης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού" πατήστε εδώ.