Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Προκήρυξη θέσεως δεύτερου Υποδιευθυντή στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου με Λ.Τ.

Επισυνάπτουμε την με αριθμ. Φ.Π.5.2/1533/10-02-2020 Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Προκήρυξη θέσεως δεύτερου Υποδιευθυντή στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου με Λ.Τ.΄΄.