Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Πρόγραμμα Erasmus+ του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου

ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΠΑΛΑΜΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ" ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ERASMUS+ 2019 KA12019-1-EL01-KA101-062111 1η ροή: "A European School For All Children"2η ροή: "Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools"Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+/Δράση ΚΑ101», πουχρηματοδοτείται καιελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το 1ο ΓυμνάσιοΜεσολογγίου - “Παλαμαϊκή Σχολή”, υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικούδιάρκειας 20μηνών με ημερομηνία έναρξης 15-10-2019 και λήξης 14-06-2021, με κωδικό 2019-1-EL01-KA101-062111 και τίτλο “Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων συνεργατικήςμάθησης με σκοπό την καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής και την άμβλυνση τωνανισοτήτων που οφείλονται στη διαφορετικότητα των μαθητών"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ERASMUS_ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.pdf)ERASMUS_ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.pdf545 Kb