Δείτε εδώ...

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Προκήρυξη θέσεως Υποδιευθυντή στο 1ο EΠΑΛ Μεσολογγίου

Επισυνάπτεται Προκήρυξη του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Προκήρυξη θέσεως Υποδιευθυντή στο 1ο EΠΑΛ Μεσολογγίου΄΄.