Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Tελικά αποτελέσματα εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια

Σας επισυνάπτουμε πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ).