Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου και του ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου στο Άουσβιτς!

Το 1ο Γενικό Λύκειο Ι.Π. Μεσολογγίου και το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου σε συνεργασία καθηγητών - μαθητών εκπόνησαν και πραγματοποίησαν ένα επίκαιρο όσο και δύσκολο θέμα «ΟΧΙ στον Πόλεμο, ΝΑΙ στην Ειρήνη! ΟΧΙ στον Φασισμό και τον Ναζισμό, ΝΑΙ στην Δημοκρατία!»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πολωνία-Αουσβιτς.pdf)Πολωνία-Αουσβιτς.pdf1951 Kb

Απόσπαση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και τοποθέτηση σε Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας

Eπισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.Π.5.2/3553/27-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ) Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Απόσπαση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και τοποθέτηση σε Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας΄΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ.pdf)ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ.pdf1809 Kb

Ανασύνταξη αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Επισυνάπτεται αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 17/12-03-2019 πράξη του Διευρυμένου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

 

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.Π.5.2/2496/26-03-2019 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας», η οποία στηρίχτηκε στην με αριθμ. 17/12-03-2019 πράξη του Διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ7ΔΠ4653ΠΣ-1ΥΜ.pdf)Ψ7ΔΠ4653ΠΣ-1ΥΜ.pdf1634 Kb

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (Πράξη 17η/12-03-2019)

Μετά την ανάκληση της αριθμ. Φ.Π.5.2/1964/07-03-2019 Απόφασή μας περί κύρωσης του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και σε συνέχεια της με αριθμ. 17/12-03-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας.

Οργανόγραμμα και Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΔΕ Αιτ/νίας

Μετά την έκδοση του νέου οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ ανακοινώνουμε 
α. Τα τηλέφωνα ανά υπάλληλο και τμήμα της ΔΔΕ Αιτ/νίας 

β. Τα αντικείμενα και τα τηλέφωνα ανά τμήμα και υπάλληλο της ΔΔΕ Αιτ/νίας 

γ. τα αντικείμενα και τα λεκτικά τους ανά τμημα. 

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων και Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σε συνέχεια της με αριθμ. 13/26-02-2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής όπου εξετάστηκαν οι γραπτές αντιρρήσεις των Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) επισυνάπτουμε τον Αναμορφωμένο Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων και Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Κατάρτιση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (βάσει των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4547/2018)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ημερών από την ανάρτησή του, ήτοι από 20/02/2019 έως 22/02/2019. 

Οι ενστάσεις απευθύνονται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Yπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας και υποβάλλονται ιδιοχείρως στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας (Κύπρου 20, 30200, Μεσολόγγι) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ait.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (Fax: 2631050022) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή του ενιστάμενου.

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε κενή θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2018-2019

Επισυνάπτεται απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε.  σε κενή θέση Υπευθύνου Φυσικής  Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2018-2019΄΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΡΠΜΡ4653ΠΣ-ΓΓΚ.pdf)ΡΠΜΡ4653ΠΣ-ΓΓΚ.pdf600 Kb

Τελικός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Υπευθύνων Eργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτεται πίνακας υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας.