Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 52488/ΓΔ4/7-5-2020 Υ.Α. (Β ́1764),

ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων τουδιδακτικού έτους  2019−2020 των ημερησίων και  εσπερινών

Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων ,ημερησίων κα ιεσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών

Λυκείων και  Ενιαίων Ειδικών ΕπαγγελματικώνΓυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12η Ιουνίου 2020, ημέραΠαρασκευή.