Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογιών/ Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε. κατά την περ

Σχετ Σχετικά με τη συμπλήρωση και ανάρτηση των Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών ΕΣΠΑπου

απα  ασχολούνται στιςσχολικές μονάδεςτηςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τον μήνα Μάιο, σας γνωρίζουμε τα

ακόλ ακόλουθα:

Σύ         Σύμφωναωνα με την υπ’αριθμ. 50434/ΓΔ4/02.05.2020 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και

Δευτ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», οι

εκπ   εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και των Λυκείων(εκτός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ ΔΕ), θα πρέπει να

ππα    παρευρίσκονται από την Τετάρτη 6 Μαΐου, στις θέσεις όπου υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος για την αναγκαία

προετ     προετοιμασίατης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

 

Για

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egkyklios_paroysiologia_anapliroton.pdf)egkyklios_paroysiologia_anapliroton.pdf578 Kb