Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση για την καταχώριση απουσιών στο ΠΣ my school

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι διευθυντές των σχολικών

μονάδων καλούνται να αποτυπώνουν καθημερινά το σύνολο των μαθητών που απουσιάζουν καθ’ όλη τη διάρκειας της

ημέρας, ανά τάξη.

Η καταχώριση πραγματοποιείται στοmyschool, μέσω ειδικής φόρμας διαθέσιμης από την επιλογή

μενούΜαθητές -> Απουσίες -> Ημερήσιες Απουσίες