Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Πρόσκηληση διάθεσης εκπαιδευτικών ΕΑΕ και σε μέλη ΕΕΠ για διάθεση στα ΚΕΣΥ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών  ΕΑΕ και μελών ΕΕΠ για απόσπαση στα ΚΕΣΥ ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδος