Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.