Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 επισυνάπτεται το με αριθμ. 9134 ΕΞ /10-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».