Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 επισυνάπτεται το με αριθμ. 9134 ΕΞ /10-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».