Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Απόσπαση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και τοποθέτηση σε Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας

Eπισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.Π.5.2/3553/27-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ) Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Απόσπαση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και τοποθέτηση σε Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας΄΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ.pdf)ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ.pdf1809 Kb