Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.Π.5.2/2496/26-03-2019 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας», η οποία στηρίχτηκε στην με αριθμ. 17/12-03-2019 πράξη του Διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ7ΔΠ4653ΠΣ-1ΥΜ.pdf)Ψ7ΔΠ4653ΠΣ-1ΥΜ.pdf1634 Kb