Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (Πράξη 17η/12-03-2019)

Μετά την ανάκληση της αριθμ. Φ.Π.5.2/1964/07-03-2019 Απόφασή μας περί κύρωσης του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και σε συνέχεια της με αριθμ. 17/12-03-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας.