Δείτε εδώ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Ενημέρωση για το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Ενταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"