Ενημερωτικό βίντεο και οδηγός για τις δυνατότητες στα ΕΠΑ.Λ.

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 08:32

Δείτε επίσης για να ενημερωθείτε τον επικαιροποιημένο οδηγό του Υπουργείου Παιδείας και οδηγίες εγγραφής σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.: