ΦΕΚ για τις Β' αναθέσεις μαθημάτων

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 15:15

Συνημμένα θα βρείτε την αριθμ. 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654/Β΄/07-03-2012) ΥΑ με θέμα "Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ Β΄1984) υπουργικής απόφασης για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ", καθώς και το ΦΕΚ 948/Β΄/27-03-2012, όπου περιλαμβάνεται  διόρθωση σφάλματος της παραπάνω απόφασης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 948, τ. Β΄, 27-03-2012, Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 654.pdf)ΦΕΚ διόρθωσης σφάλματος0 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 654, τ. Β΄, 07-03-2012, τροποποίηση ορίου ωρών αναθέσεις .pdf)ΦΕΚ τροποποίησης − συμπλήρωσης υπουργικής απόφασης για αναθέσεις μαθημάτων0 Kb