Δείτε εδώ...

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΦΕΚ για τις Β' αναθέσεις μαθημάτων

Συνημμένα θα βρείτε την αριθμ. 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654/Β΄/07-03-2012) ΥΑ με θέμα "Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ Β΄1984) υπουργικής απόφασης για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ", καθώς και το ΦΕΚ 948/Β΄/27-03-2012, όπου περιλαμβάνεται  διόρθωση σφάλματος της παραπάνω απόφασης.