Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ για τις Β' αναθέσεις μαθημάτων

Συνημμένα θα βρείτε την αριθμ. 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654/Β΄/07-03-2012) ΥΑ με θέμα "Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ Β΄1984) υπουργικής απόφασης για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ", καθώς και το ΦΕΚ 948/Β΄/27-03-2012, όπου περιλαμβάνεται  διόρθωση σφάλματος της παραπάνω απόφασης.