Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Eπείγουσα ανακοίνωση

Μετά την έκδοση των Υ.Α. για τις μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στη Διεύθυνση Δ.Ε. και Ι.Ε.Κ. Αιτωλ/νίας και επειδή υπάρχουν ερωτηματικά για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι παραπάνω αποφάσεις, συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να αναμένουν και να μην βιαστούν να προβούν στη συμπλήρωση και καταχώρηση της σχετικής αίτησής τους.

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται:

α) Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης,

β) Ο αριθμός ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί, υποχρεωτικά, με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:

1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και

2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη και την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα, Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1, 2 του ν.4174/2013 (Α’ 170).

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε παράγραφο 1 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υπουργικής Απόφασης και σε κατηγορίες με τις θέσεις κάθε παραγράφου 2 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, καλούνται από την 14-8-2013 έως και την 23-8-2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.

Οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
- Υπουργική Απόφαση 1: Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.
- Υπουργική Απόφαση 2: Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απόφαση μεταθέσεων 2013

Η Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε την τελική Απόφαση μεταθέσεων 2013 με ενσωματωμένα τα ονόματα των εκπαιδευτικών που παίρνουν μετάθεση.

Δείτε τη στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2013.pdf)Απόφαση μεταθέσεων 2013534 Kb

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για αμοιβαια μετάθεση εντός του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας  ή απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (δηλ. από Αιτωλοακαρνανία σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή αντίθετα) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ότι μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο που θα πρέπει να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ως την Παρασκευή 07/06/2013. 

Ακολούθως θα προβούμε στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις δικές τους ενέργειες. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για αμιοιιβαία μετάθεση απο ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ υποβάλλονται δεκαπέντε μέρες μετά την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων  προς το Υπουργείο ενώ για αμοιβαία μετάθεση εντός του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας οι αιτήσεις υποβάλονται δεκαπέντε μέρες μετά την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων προς το ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας. Υπάρχει δε, ειδικό προς τούτο έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθευτούν από την ΔΔΕ. 

Εξυπακούεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν όσα αναγράφονται στο συνημμένο έντυπο, κυρίως δε να έχουν οργανική θέση στο ΠΥΣΔΕ στο οποίο ανήκουν, να την έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον έναν χρόνο  και να μην έχουν κριθεί υπεράριθμοι. Συγκεκριμένα 
 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπ/κοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του αρ. 10 του ΠΔ50/96 όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 9 του ΠΔ100/97 :

Α. να έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα και να μην έχουν κριθεί  ως υπεράριθμοι.

Β. να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση

 Γ. να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31/08/2013.

Δ. η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει  κατά την 31/08/2013  τα δέκα (10) έτη.

 

 

Μόρια Αιτούντων Μετάταξης από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπ/ση.

Ανακοινώνουμε τα μόρια των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάταξης απο την Β/θμια στην      Α/θμια Εκπ/ση. Με κίτρινες εγγραφές εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν υποβάλει αίτηση ανάκλησης της αίτησής τους. 

Λοιποί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης, μπορούν να το κάνουν έως την ημερομηνία που το ΚΥΣΔΕ θα συζητήσει τις αιτήσεις τους. 

Επισυνάπτουμε επίσης πρότυπη δήλωση ανάκλησης η οποία αφού συμπληρωθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή να επιδοθεί αυτοπροσώπως και να φέρει την γνήσια υπογραφή του αιτούντος. 

 

Μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση

Ενημερώνουμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής , ΠΕ07 Γερμανικής , ΠΕ08  Καλλιτεχνικών,  ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών , ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, και  ΠΕ19-20 Πληροφορικής οι οποίοι είναι διορισμένοι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και επιθυμούν να μεταταχθούν σε οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση αποκλειστικά από 21-3-2013 έως 2-4-2013. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά και όχι σε αυτήν που τυχόν υπηρετούν με απόσπαση.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά την επισυναπτόμενη εγκύκλιο ώστε η αίτηση και τα δικαιολογητικά τους να είναι πλήρη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΣΤΟ 2ο ΣΥΝ/ΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014.

Για τη διενέργεια των μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014, γνωστοποιούνται συνοδευτικοί πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις.

Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Ανακοινοποίηση μορίων μετάθεσης και Οριστικής τοποθέτησης - Βελτίωσης θέσης

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τους τελικούς πίνακες μορίων μετάθεσης και οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης μετά τις ενστάσεις και διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Στους πίνακες έχουν σημειωθεί:
- με κίτρινο χρώμα οι διορθώσεις που έγιναν,
- με κόκκινο χρώμα οι εκπρόθεσμες αιτήσεις και
- με μωβ χρώμα οι ανακλήσεις και ακυρώσεις αιτήσεων.

Ανακοίνωση Μορίων Αιτούντων Μετάθεσης έτους 2013

Ανακοινώνουμε τα μόρια 

α. όσων αιτήθηκαν μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή 

β. όσον αιτήθηκαν Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης. 

Παρακαλούμε για τον προσεκτικό έλεγχο των αναγραφόμενων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης με την ηλεκτρονικά καταχωρισμένη αίτηση στο ΑΘΗΝΑ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζι μας το αργότερο έως την Παρασκευή  22/02/2013. Μετά απο αυτή την ημερομηνία διορθώσεις σχετικές με την μοριοδότηση δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η καταχώριση των αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία βρίσκεται ακόμα εν εξελίξει. Τα μόρια αυτών των κατηγοριών θα ανακοινωνθούν εντός των προσεχών ημερών.