Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Διευκρίνιση για την επιλογή τύπου αίτησης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που θα υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης, μέσω του teachers.minedu.gov.gr, σχολικού έτους 2022-2023, πρέπει να επιλέξουν τον τύπο αίτησης 003.ΔΕΒ01.ΕΙΔ (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)