Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.

Κοινοποιούμε εγκύκλιο μετεθέσεων ΔΕ 2022-2023

Θα ακολουθήσουν οδηγίες