Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021-2022

Κοινοποιούμε συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τις μεταθέσεις